Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được Nguyễn Khoa Điềm

Những người vợ nhớ chồng còn góp cho Đất Nước những núi Vọng Phu Cặp vợ chồng yêu nhau góp nên hòn Trống Mái Gót ngựa của Thánh Gióng đi qua còn trăm ao đầm để lại Chín mươi chín con voi góp mình dựng đất Tổ Hùng Vương Những con rồng nằm im góp … Read more Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được Nguyễn Khoa Điềm